Kvalitetssäkrar er entreprenad

Vi kvalitetssäkrar era entreprenader!

Konsulttjänster för allt inom yrkesmåleri.

Allt från idé till avslutat projekt.

  • Inventeringar
  • Underhållsplaner
  • Målningsbeskrivningar
  • Förfrågningsunderlag
  • Upphandling
  • Projektledning
  • Kontroller
  • Besiktningar
  • Energibesparingar
  • Färgsättning

Som beställare skall du känna dig trygg i dina entreprenader. Vi erbjuder hjälp under hela projekttiden, från idé till slutbesiktigad och överlämnad entreprenad.

Vi utför löpande kontroller under entreprenadstiden för att fastställa att kvalitet. Jens Berkler är av SBR godkänd besiktningsman och vi utför status- entreprenads- och garantibesiktningar.

Företagets hemvist är Stockholm men vi åtar oss uppdrag i hela Sverige.

Målerikontroll Stockholm AB har kompetens inom allt förekommande inom ytrkesmåleri, Färgsättningar, underhålls- och bevarandeplaner. Rot-projekt och nybyggnation.

Nyheter