Referenser

Sisab

Ramavtal Målerikonsult

Svenska Bostäder

Utredning, Projektering fönster

Skärgårdsstiftelsen

Utredning, Projektering Måleri

Wallfast AB

Inventering, Projektering fönsterbestånd

AB Stockholmshem

Sakkunnig måleri, projektering

Akelius Fastigheter AB

Inventeringar, beskrivningar, energiutredningar.

Bonnier Fastigheter

Målerikonsult, inventering.

Storholmens förvaltning

Inventeringar, Åtgärdsförslag och kostnadsberäkningar, Förfrågningsunderlag

ISS Facility Services

Inventeringar, Åtgärdsförslag och kostnadsberäkningar, Förfrågningsunderlag

Stadsholmen

Sakkunnig måleri, Besiktningar.

Atrium Ljungberg

Utredning, Projektering fönster

Uppsala Skolfastigheter

Ramavtal Målerikonsult

HSB Stockholm

Inventering, beskrivning, byggledning, besiktning.

Svenska Kyrkan

Projektering, byggledning, besiktning
Besiktningsman måleri fönsterrenovering målerikonsult

Stockholms Stad Fastighetskontoret

Besiktningsman måleri

Telge Fastigheter AB

Inventeringar, Åtgärdsförslag och kostnadsberäkningar, Förfrågningsunderlag Kvalitetskontroll Entreprenad.

Valvet Förvaltning

Förfrågningsunderlag och kostnadsberäkning fönsterrenovering

SFV Statens Fastighetsverk

Inventering, Åtgärdsförslag måleri

Vallentuna Kommun

Sakkunnig måleri, Projektering fönster

Primula Byggnads AB

Sakkunnig måleri, Besiktning

Newsec

Inventering, Projektering Fönsterbestånd

Stockholms Kooperativa Bostadsföring

Målerikonsult, upphandling, Besiktning

Huddinge Samhällsfastigheter

Målerikonsult, sakkunnig måleri, inventering, besiktning

Brostaden

Inventering, Underhåll, Förfrågningsunderlag

Colliers International Förvaltning

Inventeringar, Åtgärdsförslag och kostnadsberäkningar, Förfrågningsunderlag