Referenser

Sisab

Ramavtal Målerikonsult

Wallfast AB

Inventering, Projektering fönsterbestånd

AB Stockholmshem

Sakkunnig måleri, projektering

Akelius Fastigheter AB

Inventeringar, beskrivningar, energiutredningar.

Bonnier Fastigheter

Målerikonsult, inventering.

Storholmens förvaltning

Inventeringar, Åtgärdsförslag och kostnadsberäkningar, Förfrågningsunderlag

ISS Facility Services

Inventeringar, Åtgärdsförslag och kostnadsberäkningar, Förfrågningsunderlag

Stadsholmen

Sakkunnig måleri, Besiktningar.

HSB Stockholm

Inventering, beskrivning, byggledning, besiktning.

Svenska Kyrkan

Projektering, byggledning, besiktning
Besiktningsman måleri fönsterrenovering målerikonsult

Stockholms Stad Fastighetskontoret

Besiktningsman måleri

Telge Fastigheter AB

Inventeringar, Åtgärdsförslag och kostnadsberäkningar, Förfrågningsunderlag Kvalitetskontroll Entreprenad.

Valvet Förvaltning

Förfrågningsunderlag och kostnadsberäkning fönsterrenovering

SFV Statens Fastighetsverk

Inventering, Åtgärdsförslag måleri

Newsec

Inventering, Projektering Fönsterbestånd

Stockholms Kooperativa Bostadsföring

Målerikonsult, upphandling, Besiktning

Huddinge Samhällsfastigheter

Målerikonsult, sakkunnig måleri, inventering, besiktning

Brostaden

Inventering, Underhåll, Förfrågningsunderlag

Colliers International Förvaltning

Inventeringar, Åtgärdsförslag och kostnadsberäkningar, Förfrågningsunderlag