Tjänster

Målerikontroll erbjuder er som fastighetsägare/styrelse ett flertal tjänster för att ni skall kunna känna er lugna och trygga vid upphandlingar av målerientreprenader och fönsterrenoveringar.

Målerikontroll erbjuder skräddarsydda lösningar för allas behov, från idé till avslutat projekt.

Inventering, omfattningsbeskrivning, behovsprövning
Målerikontroll hjälper er som fastighetsägare att undersöka behovet av underhåll och skapa kostnadskalkyler inför ett kommande projekt. Vi skapar underlag för beslut i form av behov, kostnadsberäkningar etc.

Måleribeskrivningar, förfrågningsunderlag
Målerikontroll utarbetar dessa efter kundens behov och önskemål. Vi hjälper till med Administrativa föreskrifter och underlag baserade på de riktlinjer och regler som finns inom måleriet. AB04, ABT06, AMA AF m.fl.

Bygglov, Tillstånd
Målerikontroll hjälper er som fastighetsägare att ansöka om bygglov och övriga tillstånd som kan krävas för entreprenadens utförande.

Projektledning, Byggledning
Målerikontroll erbjuder kunden tryggheten och tidsbesparingen med att ha en projektledare med på en entreprenad. Det kan även gälla samordning, sidoentreprenader, tillstånd m.m
Vi ser till att projektet uppnår beställarens önskan vad avser kvalitet, överenskomna kostnad och beslutade tider.

Kontroller, Besiktningar
Vi utför löpande kontroller under entreprenadstiden för att fastställa att kvalitet och utförande motsvarar kundens förväntningar och upprättade avtal.

Målerikontroll (Jens Berkler) har tidigare genomgått SBR´s entreprenadbesiktningskurser och arbetar enligt gällande praxis.

Målerikontroll fortbildar sig löpande gällande föreskrifter för byggbranschen, gällande entreprenadjuridik m m.
Detta även i enlighet med Sveriges målerikonsulters förening´s stadgar (SMKF).

Målerikontroll utför statusbesiktningar, för- och slutbesiktningar och garantibesiktningar. Allt i enlighet med AB04, ABT06 eller vad nu parter har kommit överens om och arbetat efter.

Energibesparingar vid fönsterrenovering/Fönsterbyte
Målerikontroll utreder möjliga energibesparingar som t.ex byte till energiglas i fönsterbågar m.m. i samband med renovering och fönsterbyte.

Färgsättningar, dekormåleri och målningsentreprenader
Målerikontroll erbjuder rådgivning vad gäller färgsättning. Vi har även kontakt med företag som utför allt inom dekormåleri och restaureringar av äldre tekniker.

(maila oss för referenser och kostnadsförslag). Vi har även kunskap och kännedom i branschen för att handplocka rätt entreprenör för specifikt uppdrag.